Partneri.sk
Zoznamka zadarmo pre každéhoPravidlá používania Partneri.sk

• Služba je povolená len osobám starším ako 18 rokov.
• Rešpektujte ostatných používateľov a pristupujte k ním s úctou.
• Osobné útoky, vyhrážky, šikana a obťažovanie su neprípustné.
• Vulgárne a obscénne vyjadrovanie sa je na celej stránke zakázané.
• Nezverejňujte osobné údaje iných používateľov.
• Nezverejňujte obsah, ktorý ohrozuje Vaše vlastné súkromie.
• Nezverejňujte informácie, ktoré Vám iný používateľ poskytol súkromne.
• Je zakázané vkladať príspevky obsahujúce, podnecujúce alebo obhajujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnej osobe alebo skupine ľudí, či šíriace strach.
• Nezverejňujte klamlivé a nepravdivé informácie.
• Nespamujte. Nezverejňujte opakovane rovnaký príspevok.
• Neponúkajte služby alebo tovar. Nedopytujte služby alebo tovar.
• Dodržujte právo a zákony. Nevkladajte nezákonny obsah.
Každá osoba môže mať iba jeden účet.
• Obsah profilu musí byť v súlade s obmedzeniami spoločnosti Google

V prípade nerešpektovania pravidiel si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť členstvo na zoznamke.

Používateľ berie na vedomie, že službu používa výhradne na vlastné riziko.
Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú a bezchybnú funkčnosť služby.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie služby Partneri.sk používateľmi alebo tretími osobami.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s používaním prevádzkovateľa.

Cookies a osobné údaje:

Prevádzkovateľ používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies.
Na zobrazovanie reklám návštevníkom využívame služby spoločnosti Google Ireland Limited, registračné číslo: 368047, sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; analytické a reklamné nástroje Analytics, AdSense, AdWords
Podmienky ochrany súkromia nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Používateľ poskytujete osobné údaje dobrovoľne. Je na uvážení používateľa, či službu využívať bude alebo nie. V prípade, že používateľ nesúhlasí so spracovaním osobných údajov, nemal by službu používať.

Spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej používateľ používa služby prevádzkovateľa a ktorej zmluvnou stranou je používateľ, ako subjekt osobných údajov.

Používateľ berie na vedomie, že ostatným návštevníkom serveru budú zobrazené údaje o jeho prezývke, veku, lokalite, pohlaví, fotografie a tiež všetky údaje používateľa, ktoré vo svojom profile uvedie. Používateľ berie na vedomie, že sprístupnením svojho profilu zverejnení a sprístupnení ním poskytnuté osobné údaje vrátane zvláštnej kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje) v rámci služieb prevádzkovateľa predom neurčenému okruhu osôb. Prevádzkovateľ spracováva iba citlivé osobné údaje použivateľa, ktoré používateľ zverejnil v rámci služieb prevádzkovateľa.

Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať používateľovi správy obsahujúce informácie o službách, ktoré prevádzkovateľ ponúka a tiež informácie o nových správach od iných používateľov a to na používateľom poskytnuté emailové adresy. Súhlas so zasielaním upozornení o nových správach je možne kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 6 mesiacov od ukončenia registrácie, používania webu alebo odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Kontakt:

Všetky dotazy posielajte na admin@partneri.sk


Dotaz© 2024